Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Đô Lương kết công tác năm 2016

Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện Đô Lương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016.

truong-son

Hội truyền thống Trường Sơn huyện Đô Lương hiện có 7 tổ chức hội cơ sở. Năm 2016, hệ thống tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng có chất lượng, thu hút 1.800 hội viên tự nguyện tham gia sinh hoạt. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về truyền thống lịch sử Trường Sơn trong những năm chống Mỹ cứu nước; đồng thời giáo dục, động viên hội viên chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới.

Trong năm hội đã tổ chức gặp mặt giao lưu nữ chiến sỹ Trường Sơn. Tổ chức về Truông Bồn lịch sử tại xã Mỹ Sơn, giao lưu với CCB Trung ương hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Thành lập đội văn nghệ Trường Sơn. Tặng quà giúp đỡ  hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thể hiện nghĩa tình cao đẹp của người lính Trường Sơn.

Năm 2017, hội sẽ tập trung phát triển tổ chức, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Tham gia giáo dục thế hệ trẻ. Cùng cộng đồng tham gia xây dựng đời sống văn hóa đạt chỉ tiêu Nông thôn mới.

truong-son1

Hội trao giấy khen cho các cá nhân, tập thẻ có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hội năm 2016

truong-son2

Nhân dịp này, hội đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thẻ có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hội năm 2016 ./.

                                                         Ngọc Phương – Huy Khôi