Hội thảo Khoa học đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU

Sáng ngày 13/10, UBND huyện Đô lương đã tổ chức hội thảo Khoa hoạch đánh giá, sơ kết kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tham dự có đại diện Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự. Ảnh Huy Khôi

Để thực hiện có hiệu quả NQ 06-NQ/TU của BCH Tỉnh ủy, huyện ủy Đô Lương đã tổ chức tập huấn và ban hành chương trình hành động  số 02 ngày 9/2/2017. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành quyết định số 1963 về  kế hoạch thực hiện NQ 06 chi tiết và  cụ thể. Kiện toàn hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ. Xây dựng các mô hình sản xuất nhằm phát triển Kinh tế xã hội. Cụ thể như: các mô hình sản xuất hữu cơ sinh học, sản xuất nấm dược liệu, chăn nuôi theo hướng vietgap, mô hình trồng rau trong nhà lưới, nhà màng; áp dụng công nghệ tưới và chăm sóc tự động. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hiện các dịch vụ công và các lĩnh vực: Tài chính, quản lý đất đai, kho bạc, thuế, xây dựng, giáo dục và y tế…

Nhờ vậy, đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng tốt, khối lượng lượng và thương hiệu mạnh như: Thanh long ruột đỏ, chanh không hạt, chuối tiêu hồng, dưa lưới. Nâng cao hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế – Quốc Phòng – An Ninh. Mỗi năm UBND huyện đã đầu tư từ 170-220 triệu đồng để áp dụng KHCN. Kinh phí hỗ trợ các mô hình là 18.246 triệu đồng. Bên cạnh đó, 1 số hạn chế đáng chú ý là: Một số cấp ngành chưa quan tâm và chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ứng dụng khoa học công nghệ. Tiến bộ KHCN áp dụng vào đời sống sản xuất còn chập, chưa hiệu quả. Một số mô hình ứng dụng chưa được nhân rộng

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 1 số ý kiến tham luận bổ ích . Bao gồm vai trò của ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục của phòng GD&ĐT, công tạo đào tạo nghề cho lao động nông thôn của trường trung cấp nghề KTKT Tây Nam…

Đồng chí Trần văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần văn Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, nghiên cứu để triển khai các đề tài KHCN áp dụng trong nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và tăng cường phối hợp để triển khai áp dụng có hiệu quả KHCN vào sản xuất và công tác.

                                                                      Huy Khôi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt