Hội sinh vật cảnh xã Trù Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2017

Sáng ngày 22/8/2015, Hội sinh vật cảnh xã Trù Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2017. Về dự, có đ/c Nguyễn Xuân Chiến – Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện.

Đại hội đã thông qua báo cáo quá trình vận động thành lập Hội sinh vật cảnh xã và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2017.

%image_alt%
Toàn cảnh Đại hội

Hội sinh vật cảnh xã Trù Sơn hiện có 27 hội viên tham gia, là một tổ chức quần chúng tập hợp rộng rãi những người yêu thích sinh vật cảnh trên địa bàn xã. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội cũng đã thông qua quy chế hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu 3 đ/c vào BCH.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Xuân Chiến – Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện phát biểu tại Đại hội

Hội sinh vật cảnh xã Trù Sơn ra đời nhằm mục đích phát triển phong phú các sản phẩm sinh vật cảnh, bảo đảm sinh thái, cảnh quan môi trường và góp phần giúp các hội viên nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Văn Đăng