Hội PN huyện Đô Lương khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Đô Lương và hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do HLHPN Việt Nam phát động. 

Chiều ngày 11/4/2013, HLHPN huyện Đô Lương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Tấn xóm 11 xã Đại Sơn, Đô Lương.

Lễ khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Tấn xóm 11 xã Đại Sơn

Gia đình Chị Nguyễn Thị Tấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai con còn nhỏ, nhà ở dột nát xiêu vẹo không đảm bảo cuộc sống. Chính vì vậy HLHPN huyện Đô Lương đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ “mái ấm tình thương” để xây dựng.

Đ/C Vương Thị Quý – CT HLHPN Huyện trao 20 triệu từ nguồn quỹ “mái ấm tình thương” cho gia đình chị Tấn

Ngôi nhà cấp 4 hai gian, rộng 40m2. Theo kế hoạch, ngôi nhà sẽ được xây dựng trong thời gian một tháng để gia đình chị Tấn đưa vào sử dụng góp phần ổn định cuộc sống.
 
Ngay trong lễ khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương, bà con nhân dân lối xóm đã ủng hỗ gạo và tiền mặt để giúp đỡ gia đình chị Tấn xây dựng nhà.

Bà con nhân dân lối xóm đã ủng hỗ gạo để giúp đỡ gia đình chị Tấn xây dựng nhà

Đây là nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân văn sâu sắc của hội phụ nữ huyện Đô Lương nhằm giúp đỡ gia đình chị Tấn có nhà ở.

Thanh Hải