Hội phụ nữ xã Trung Sơn ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

Chiều ngày 26/6, tại xóm 1, hội phụ nữ xã Trung Sơn đã ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”

a1

Các đại biểu tham dự

Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” có 105 thành viên tham gia. Mô hình được xây dựng nhằm truyền thông, tư vấn cho hội viên thực hiện tốt nội dung cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền hội viên cam kết thực hiện chính sách dân số, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện vệ sinh đường làng, hệ thống mương thoát nước gia đình  sạch sẽ.

a2

Ra mắt chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới

Đồng thời, vận động các thành viên tham gia chương trình “biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế” để hỗ trợ hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, tham gia cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp. Mỗi năm giúp đỡ ít nhất 1 gia đình hội viên nghèo đói, khó khăn, đăng ký trồng đoạn đường hoa, đoạn đường kiểu mẫu…

a3

Hội phụ nữ xã Trung Sơn trồng hoa ven đường làng

a4

Đường hoa sau khi trồng tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Thúy Hằng

Ngay sau lễ ra mắt, chi hội phụ nữ  xóm 1, xã Trung Sơn đã tiến hành vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Tổ chức trồng hoa ven đường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Việc thành lập mô hình chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng ý thức cho hội viên trong các hoạt động để xây dựng Trung Sơn hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và hội phụ nữ vững mạnh

Thúy Hằng