Hội Phụ nữ xã Thịnh Sơn ra mắt mô hình tổ hợp tác chế biến nước tương

Sáng 22/6, hội phụ nữ xã Thịnh Sơn đã ra mắt mô hình tổ hợp tác chế biến nước tương.

Tại buổi lễ, Hội phụ nữ xã Thịnh Sơn đã thông qua Quyết định thành lập tổ hợp tác chế biến nước tương, thông qua kế hoạch và dự thảo quy chế hoạt động của mô hình tổ hợp tác. Phương thức hoạt động của tổ dựa trên các tiêu chí:  Tự nguyện, bình đẳng giúp đỡ nhau đảm bảo lợi ích chung của tổ liên kết. Theo đó tổ hợp tác được thành lập với 5 thành viên của xóm 10, xã Thịnh Sơn.

a2

Ra mắt các thành viên mô hình tổ hợp tác chế biến tương

Các thành viên tự nguyện tham gia tổ liên kết, có độ tuổi từ 30 trở lên. Tổ có nhiệm vụ điều hành, hỗ trợ các thành viên có việc làm thường xuyên, tăng thu nhập và phát triển kinh tế gia đình bền vững.  Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các thành viên trong tổ. Tham gia mô hình tổ hợp tác, các thành viên được hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vốn và hỗ trợ giới thiệu bao tiêu và quảng bá thương hiệu sản phẩm nước tương.

a1

Thực hành chế biến tương ở xã Thịnh Sơn.

Thông qua mô hình, nhằm đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác nâng cao hiệu quả của sản phẩm nước tương theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với bảo vệ mô trường, phát triển số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hợp sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho các thành viên trong tổ và hộ gia đình.

Lê Hoàn