Hội phụ nữ xã Nam Sơn – Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kì 2016 – 2021

Hội phụ nữ xã Nam Sơn cũng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kì 2016 – 2021. Tới dự có đồng chí Thái Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện, cùng 89 đại biểu đại diện cho hơn 1.200 hội viên trong toàn xã.

%image_alt%
Toàn cảnh Đại hội

Mặc dù là một xã miền núi khó khăn nhưng trong nhiệm kì qua, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ xã Nam Sơn đã luôn nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, các cấp hội đã luôn chủ động và tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Trong phong trào phụ nữ tích cực lao động, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến cuối nhiệm kì đã có 1.019 hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào, đạt tỷ lệ 83%. Bên cạnh đó các Chi hội đã thực hiện tốt các phong trào "5 không, 3 sạch", dân vận khéo, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào nhân đạo từ thiện.

%image_alt%
Đoàn chủ tịch Đại hội

Kết quả, có 906 gia đình đạt 8 tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch", ủng hộ 106 ngày công, quyên góp được hơn 397 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ hàng trăm hội viên khó khăn và hàng trăm suất quà cho trẻ em khó khăn trên địa bàn, quản lí nguồn vốn trên 4 tỷ đồng cho 117 hộ vay đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho hội viên. Cũng trong nhiệm kì, các Chi hội đã vận động hội viên tham gia tích cực công tác "Dồn điền, đổi thửa" và phong trào xây dựng nông thôn mới.

%image_alt%
Đại hội hiệp thương bầu BCH Hội phụ nữ xã Nam Sơn nhiệm kì 2016 – 2021

Trong nhiệm kì tới, Hội phụ nữ xã Nam Sơn tập trung làm tốt công tác phát triển tổ chức Hội, đổi mới toàn diện từ nội dung đến phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội đã hiệp thương bầu BCH Hội phụ nữ xã Nam Sơn nhiệm kì 2016 – 2021 gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Sỹ Bắc