Hội phụ nữ xã Lạc Sơn tổ chức ra quân hành động san lấp mặt bằng đường giao thông nông thôn

Để chào mừng Đại hội đại biểu hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021, Hội phụ nữ xã Lạc Sơn tổ chức ra quân hành động san lấp mặt bằng đường giao thông nông thôn.

Tham gia đợt hành động có trên 100 hội viên đến từ các Chi hội. Đợt này, Hội phụ nữ xã Lạc Sơn tổ chức san lấp 2 km đường giao thông nội đồng với hàng chục mét khối đất sỏi. Bằng tinh thần tự nguyện, các hội viên đã tích cực thực hiện tốt kế hoạch. Trong nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ xã Lạc Sơn đã thực hiện tốt các phong trào xây dựng hội vững mạnh bằng nhiều việc làm thiết thực thu hút sự tham gia của các hội viên như chương trình vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, chung tay xây dựng NTM, giúp đỡ hội viên nghèo và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Những kết quả đã đạt được đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và ý thức tự giác của hội viên. Việc lao động san lấp mặt bằng hệ thống giao thông nội đồng là việc làm thiết thực để phục vụ sản xuất nông nghiệp có hiệu quả và xây dựng bộ mặt nông thôn phát triển.

%image_alt%
Trên 100 hội viên Hội phụ nữ xã Lạc Sơn san lấp 2 km đường giao thông nội đồng

Cũng trong dịp này, Hội phụ nữ xã Lạc Sơn đã tổ chức vệ sinh môi trường thôn xóm và tổ chức giải bóng chuyền nữ để chào mừng Đại hội.

Hữu Hoàn