Hội Phụ nữ huyện Đô Lương: Thành lập Câu lạc bộ “Cán bộ hội phụ nữ tài năng”.  

 

Sáng ngày 22/10, Hội phụ nữ huyện Đô Lương tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ “Cán bộ hội phụ nữ tài năng”.

phu-nu14

Các đại biểu và đông đảo chị em hội phụ nữ tham gia tại buổi ra mắt câu lạc bộ.

phu-nu11

Ban chủ nhiệm ra mắt câu lạc bộ.

Câu lạc bộ  “Cán bộ hội phụ nữ tài năng” là tổ chức xã hội của cán bộ hội phụ nữ có năng lực, có triển vọng, có tinh thần chia sẻ, học hỏi và tự nguyện tham gia nhằm mục đích giúp đỡ, trao đổi trong học tập, công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phương thức hoạt động của câu lạc bộ theo tinh tình thần tự nguyện, liên kết. Câu lạc bộ phụ nữ tài năng huyện Đô Lương gồm gồm 58 thành viên. Câu lạc bộ đã thông qua quy chế hoạt động với ban chủ nhiệm gồm 3 người để điều hành hoạt động.

phu-nu1

Ban thường vụ hội phụ nữ huyện và ban chủ nhiệm câu lạc bộ ra mắt các hội viên hội phụ nữ huyện.

Tại lễ ra mắt, ban chủ nhiệm xin hứa sẽ đưa hoạt động của câu lạc bộ từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo các quy định và phát huy vai trò chủ động tích cực của các thành viên. Như vây, đến nay hội phụ nữ huyện Đô Lương đã thành lập nhiều câu lạc bộ từ đó phát huy vai trò của các hội viên hội phụ nữ để nâng cao chất lượng hoạt động của hội và nâng cao vai trò uy tín, đồng thời tôn vinh sự đóng góp của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Hữu Hoàn