Hội phụ nữ Đô Lương: Tổ chức hội nghị hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Sáng ngày 13/6/2013, Hội phụ nữ Đô Lương phối hợp với công ty Rồng Vàng Việt Nam tổ chức hội nghị hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tới dự 500 cán bộ hội phụ nữ 33 xã thị trong toàn huyện.

Tháng 7/2009, Bộ chính trị đã chủ trương phát động thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mục đích, tầm quan trọng của cuộc vận động là tập trung vận động mọi người chi tiêu tiết kiệm, hợp lí, ưu tiên dùng các sản phẩm do nước ta vào việc sản xuất kinh doanh, sử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng cơ hội việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập kinh tế cho đất nước. Trong 3 năm qua, cán bộ và nhân dân, trong đó có hội phụ nữ Đô Lương đã tích cực, gương mẫu trong việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần tiêu thụ lượng hàng hoá sản xuất trong nước đáng kể, tiết kiệm nguồn chi tiêu của gia đình, đồng thời qua đây cũng thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và trong cả nước.


Để tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tại hội nghị, hội phụ nữ huyện Đô Lương tập trung phát động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các nội dung gồm: Tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động, Cán bộ các cấp gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động để các hội viên và nhân dân làm theo, tham gia cuộc bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, tổ chức vận động và kí cam kết không kinh doanh, sử dụng các mặt hàng nhập lậu, mở các điểm bán hàng trong nước với chất lượng đảm bảo tới các vùng nông thôn.

Dịp này, Hội phụ nữ Đô Lương phối hợp với công ty Rồng Vàng Việt Nam giới thiệu mặt hàng sữa Vạn Xuân về các Chi hội phụ nữ trong toàn huyện để phục vụ tiêu dùng và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Hữu Hoàn