Hội phụ nữ Đà Sơn, Lưu Sơn tổ chức vệ sinh môi trường thôn xóm

Chào mừng Đại hội Hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội phụ nữ Đà Sơn, Lưu Sơn đã tổ chức vệ sinh môi trường thôn xóm.

Tại xã Lưu Sơn, các Chi hội đã tổ chức vệ sinh môi trường và thu gom rác thải trên các tuyến đường với một tinh thần tự giác. Việc làm này của Hội phụ nữ xã Lưu Sơn không những nhằm nâng cao ý thức vệ sinh môi trường cho các hội viên mà còn góp phần xây dựng địa bàn sạch, đẹp. Đây cũng là việc làm thiết thực theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh rác thải hiện nay tại các địa phương cũng như xã Lưu Sơn rất cần sự quan tâm của chính quyền các đoàn thể và nhân dân để xây dựng môi trường sinh hoạt sạch sẽ.

%image_alt%
Hội phụ nữ vệ sinh môi trường và thu gom rác thải

Tại xã Đà Sơn, các hội viên phụ nữ đã tổ chức đợt quét dọn vệ sinh trong thôn xóm. Hiện nay, tại xã Đà Sơn công tác thu góm rác thải, vệ sinh môi trường đang được người dân quan tâm. Do địa bàn xã Đà Sơn có nhiều cơ qua, trường học và dịch vụ nhà hàng ăn uống nhiều nên rác thải hàng ngày cần phải thu dọn có số lượng rất lớn. Điều này đòi hỏi ý thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh. Để làm được điều này, không chỉ phụ nữ tham gia mà cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Nếu không tình trạng rác thải và nước sinh hoạt ở xã Đà Sơn sẽ diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày.

Hữu Hoàn