Hội Phụ nữ, Công đoàn  Đô Lương tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, nhằm góp phần thực hiện chương trình xây dựng hệ thống nông thôn mới, hội liên hiệp phụ nữ và Liên đoàn lao động huyện đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào này, hội viên  phụ nữ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực sản xuất, phát triển kinh tế , chung sức xây dựng quê hương, góp phần xây dựng nông thôn Đô Lương  ngày càng phát triển.

Thúy Hằng – Hoàng Phi