Hội nông dân xã Tràng Sơn giúp Trường tiểu học xã Tràng Sơn xây dựng vườn rau dinh dưỡng.

Thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục, Hội nông dân xã Tràng Sơn vừa phối hợp với Hội phụ nữ xã giúp Trường tiểu học xã Tràng Sơn xây dựng vườn rau dinh dưỡng.

trang-son

120 cán bộ hội nông dân , hội phụ nữ và giáo viên trường tiểu học tham gia xây dựng vườn rau dinh dưỡng

Tham gia lễ phát động giúp trường tiểu học xây dựng vườn rau dinh dưỡng có trên 120 cán bộ, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ và cán bộ giáo viên của trường. Đợt này, các hội viên tổ chức tham gia lao động san lấp mặt bằng và xây dựng vườn rau với diện tích 500 m2. Đây là vườn rau để trồng các loại cây rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày cho các cháu bán trú đảm bảo vệ sinh và đủ chất dinh dưỡng. Việc tổ chức xây dựng vườn rau dinh dưỡng được trường tiểu học xã Tràng Sơn phối hợp với hội nông dân và hội phụ nữ đã được các hội viên tích cực tham gia. Sau khi san lấp mặt bằng, các hội viên sẽ tổ chức trồng các loại rau và sẽ phối hợp chăm sóc để đảm bảo nguồn rau phụ vụ các bữa ăn cho các cháu.

trang-son1

Việc tổ chức phối hợp xây dựng mô hình vườn rau dinh dưỡng của hội nông dân xã Tràng Sơn giúp trường tiểu học đã thể hiện sự quan tâm của các hội viên đối với phong trào xã hội hóa giáo dục.

trang-son2

Trong thời gian tới hội nông dân xã Tràng Sơn sẽ chủ trì việc thực hiện phong trào vườn rau dinh dương để trường tiểu học có nguồn rau đảm bảo VSATTP. Việc làm này rất cần được nhân rộng ở các trường học có bếp ăn bán trú.

Hữu Hoàn