Hội nông dân xã Nam Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề công tác VSATTP

Chiều ngày 8/5, tại chi hội 6, Hội nông dân xã Nam Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn.

SHchuyende

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ Hội nông dân xã tuyên truyền, phổ biến: Các quy định, tiêu chuẩn về điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại luật an toàn thực phẩm. Hướng dẫn hội viên sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, sử dụng và tiêu thụ thực phẩm an toàn. Các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng các loại hóa chất, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và bảo quản thực phẩm.

SHchuyende1

Chị em phụ nữ tham gia

Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, các loại hóa chất trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và bảo quản thực phẩm góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm gây hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tuyên truyền về các nội dung “10 nguyên tắc vàng, chế biến thực phẩm an toàn”. Vận động hội viên sản xuất thực phẩm an toàn, hình thành và phát triển các vùng sản xuất theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, đất đai của địa phương. Nhân dịp nay, các hội viên nông dân chi hội 6 đã ký bản cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông qua buổi sinh hoạt nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm cho các hội viên nông dân trong việc sản xuất và tiêu dùng thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Văn Đăng