Hội nông dân xã Nam Sơn quán triệt NQ TW 7 khóa 12 và sinh hoạt lồng ghép chuyên đề cải tạo vườn tạp.

Chiều ngày 12/8/2018, hội nông dân xã Nam Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập NQ TW 7 khóa 12 gắn với sinh hoạt lồng ghép chuyên đề cải tạo vườn tạp cho cán bộ 9 chi hội và các hội viên chi hội 1.

p1

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ban tuyên giáo xã đã quán triệt những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 7 khóa XII: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm chiến lược. Nghị quyết về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Và nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

p2

Các đại biểu tham gia hội nghị

Nhân dịp này, Hội nông dân xã Nam Sơn đã tổ chức trao đổi và phát động phong trào cải tạo vườn tạp trên địa bàn xã. Là một xã miền núi, Nam Sơn có điều kiện phát triển kinh tế vườn đồi, nhưng thời gian qua, các hộ nông dân vẫn trông các loại cây ăn quả chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, đầu năm nay, được sự hỗ trợ của hội nông dân huyện và trạm khuyến nông huyện, đã có 15 hộ trồng thí điểm 270 cây bưởi Diễn và bưởi hồng Quang Tiến. Đến thời điểm này, đã có 102 hộ đăng kí của 5 xóm vùng đồi đăng kí cải tạo vườn tạp, các hộ đã tiến hành chặt bỏ loại cây tạp, tiến hành đào hố, bón phân để chuẩn bị trồng khoảng 2 ngàn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, trong đó chủ yếu là bưởi các loại, cam. ổi, nhãn, táo… Hội nghị là dịp để cán bộ, hội viên được trao đổi, triển khai thực hiện cải tạo vườn tạp, phát huy lợi thế vườn đồi, tăng hiệu quả và thu nhập kinh tế cho hộ gia đình. Đây cũng là một trong nhưng mục tiêu của hội nông dân xã Nam Sơn nhằm góp phần thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

p3

Vườn tạp được nông dân xã Nam Sơn cải tạo trồng cam. Ảnh: Ngọc Phương

Trong thời gian tới Hội nông dân xã Nam Sơn sẽ cải tạo vườn tạp và trồng các loại cây ăn quả có giá trị hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

 Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt