Hội nông dân xã Lưu Sơn tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2012-2016

Chiều ngày 29/6/, Hội nông dân xã Lưu Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016. Tham dự có 34 hội viên tiêu biểu.

luu-son

Trong 5 năm qua, số lượng hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ở xã Lưu Sơn tăng dần qua các năm, năm 2012 có 400 hộ đăng ký đến năm 2016 tăng lên 710 hộ. Hàng năm, hội nông dân xã phối hợp với các ngành mở 10 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 300 lao động nông thôn. Thu hút các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng mô hình trồng đậu cove, trồng bầu lấy ngọn, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa.

luu-son1

Các đại biểu tham dự

Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 409 hội viên vay vốn với số tiền 8,5 tỷ đồng, phối hợp với ngân hàng NN&PTNT cho 297 hội viên vay vốn số tiền 24 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, xã Lưu Sơn đã xây dựng 2 mô hình kinh tế trang trại và nhiều gia trại cho thu nhập cao. Kết quả, năm 2012 xã Lưu Sơn có 175 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, đến năm 2016 tăng lên 356 hộ. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021, Hội nông dân xã Lưu Sơn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. Mỗi năm xây dựng thêm 1-2 mô hình mới.

luu-son2

Lãnh đạo xã Lưu Sơn trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh giỏi

luu-son3

Hội nông dân xã Lưu Sơn khen thưởng cho 34 hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi.

luu-son-4

Nhân dịp này, Hội nông dân xã Lưu Sơn đã khen thưởng cho 34 hội viên đã có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016.

Văn Đăng – Hoàng Phi