Hội nông dân xã Hoà Sơn Đại hội đại biểu nhiệm kì 2018 – 2023

Sáng 14/3, Hội nông dân xã Hoà Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kì 2018 – 2023. Tới dự và chỉ đạo đại hội có  đồng chí Nguyễn Hồng Xuân, chủ tịch hội nông dân huyện và 95 đại biểu đại diện cho hơn 2900 hội viên hội nông dân Hòa Sơn.

a1

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Nhiệm kì qua, hội nông dân xã Hoà Sơn đã làm tốt công tác  kết nạp được 148 hội viên mới, đạt 118,4% kế hoạch, tỷ lệ tập hợp đạt 100%. Trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã xây dựng được 31 mô hình kinh tế trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh cho thu nhập cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình, đã có 850 lượt hộ gia đình đạt gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

a2

Đoàn chủ tịch

Hội nông dân xã cũng đã chủ động thực hiện tốt các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong chăn nuôi, trồng trọt. Trong xây dựng nông thôn mới, các cán bộ, hội viên đã tham gia hàng ngàn ngày công lao động, hiến gần 22 ngàn m2 đất và đóng góp trên 4,6 tỷ đồng xây dựng các công trình, góp phần để xã về đích nông thôn mới vào năm 2015. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kì, hội nông dân xã từ năm 2012 – 2017 được xếp loại xuất sắc, được tỉnh hội tặng bằng khen.

Nhiệm kì 2018 – 2023, hội nông dân xã Hoà Sơn sẽ tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên tham gia học tập các chủ trương, nghị quyết các cấp và các chuyên đề của hội, phấn đấu kết nạp mới 150 hội viên, đến cuối nhiệm kì có 60% hộ gia đình đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, mỗi năm phát triển mới từ 1 đến 2 mô hình kinh tế.

a3

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội. Ảnh: Hoàng Phi

Đại hội đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành hội nông dân xã Hoà Sơn nhiệm kì 2018 – 2023 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội nông dân huyện ./.