Hội nông dân xã Giang Sơn Đông: Thành lập tổ hợp tác trồng cây ăn quả

Sáng ngày 21/8/2019, hội nông dân xã Giang Sơn Đông đã tổ chức thành lập tổ hợp tác trồng cây ăn quả.

a1

Các đại biểu dự lễ thành lập tổ hợp tác trồng cây ăn quả

Tổ hợp tác trồng cây ăn quả được thành lập gồm 15 thành viên, trong đó 11 thành viên ở xóm Xuân Thịnh, 4 thành viên còn lại ở các xóm khác. Việc thành lập tổ hợp tác trồng cây ăn quả sẽ góp phần phát triển mô hình sản xuất cây ăn quả gắn kết tiêu thụ trái cây tại xóm Xuân Thịnh và một số xóm khác. Đồng thời tăng cường tính liên kết của các thành viên và liên kết các hoạt động hỗ trợ khoa học kỹ thuật, đầu ra của sản phẩm.

a2

Tổ hợp tác ra mắt gồm 15 thành viên

Dự kiến sau khi thành lập tổ hợp tác sẽ tạo điều kiện việc làm cho 10 đến 15 lao động, mở rộng sản xuất, tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình. Hướng tới xây dựng thương hiệu, thêm truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực.

a3

Tham quan mô hình trồng cây ăn quả của thành viên trong tổ hợp tác. Ảnh: Ngọc Phương

Mỗi tháng, các thành viên trong tổ sẽ tổ chức sinh hoạt 1 lần. Nội dung sinh hoạt sẽ tuyên truyền phổ biến, phản ánh thông tin thị trường, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, định hướng ngành nghề của địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động trồng cây ăn quả mà các thành viên quan tâm. Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trồng cây ăn quả theo chuỗi giá trị. Tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, thị trường…

                                                                                Ngọc Phương