Hội nông dân xã Bồi Sơn thành lập tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi cá nước ngọt năm 2021.

Chiều ngày 11/10, Hội nông dân xã Bồi Sơn đã tổ chức lễ thành lập tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi cá nước ngọt năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Công An – Chủ tịch hội nông dân huyện Đô Lương.

Các đại biểu tham dự.

Tham gia tổ hội có 16 thành viên, tổ sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của ban điều hành và sự quản lý của Hội nông dân xã. Tổ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công khai. Tổ hội nông dân nghề nghiệp có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến các chính sách, cơ chế, phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, tham quan học tập kinh nghiệm và có sự gắn kết để hỗ trợ nhau trong sản xuất chăn nuôi và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Trong thời gian qua, nghề nuôi cá nước ngọt  trên ao hồ ở xã Bồi Sơn phát triển mạnh và đem lại thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều phát triển tự phát và không có sự gắn kết, tiềm ẩn nhiều rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc thành lập và ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt sẽ góp phần phát triển bền vững về kinh tế và đảm bảo môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế mặt nước ao, hồ, nâng cao giá trị kinh tế cho bà con nông dân.

Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi cá nước ngọt xã Bồi Sơn ra mắt hội nghị

Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt xã Bồi Sơn thông qua quy chế hoạt động trao  đổi chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất để xây dựng và đưa hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi cá nước ngọt tại xã Bồi Sơn ngày càng phát triển.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt