Hội Nông dân tổng kết phong trào năm 2014.

 Sáng ngày 22/11, hội nông dân huyện Đô Lương tổ chức tổng kết phong trào năm 2014. Tham dự có đ/c Trần Văn Thông – PCT Hội nông dân tỉnh, Lê Minh Giang – PBT Thường trực, Nguyễn Công Châu – PCT UBND huyện.

Kết quả nổi bật của phong trào nông dân năm 2014 đó là: Phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, công tác hội được quan tâm đúng mức tạo điều kiện cho hội viên được tiếp thu đầy đủ các chủ trương, chính sách và tiến bộ KHKT áp dụng vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao đồi sống. Thăm hỏi, tặng quà kịp thời, động viên các gia đình nông dân nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ biển đảo với tổng số tiền trên 60 triệu đồng; tổ chức tốt hội thi nhà nông đua tài; kết nạp mới 835 hội viên.

%image_alt%


Đến nay, Đô lương có 64.493 hội viên, chất lượng sinh hoạt ở các chi hội đã có những chuyển biến tích cực, bộ máy cán bộ hội được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc xây dựng và quản lý nguồn quỹ hội không ngừng phát triển. Đến nay, quỹ chi hội có 878 triệu; quỹ phát triển sản xuất, trợ cấp tuổi già 485 triệu. BCH và BTV hội từ huyện đến xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động. Với những thành tích đã đạt được, năm 2014, hội nông dân huyện Đô Lương đã đề nghị các cấp khen thưởng 6 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc; Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giai cấp nông dân cho 28 đồng chí.

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà hội Nông dân đã đạt được. Đặc biệt là công tác vận động Nhân dân xây dựng NTM và "Dồn điền, đổi thửa", đồng thời yêu cầu trong thời gian tới hội nông dân cần tập trung vận động hội viên đẩy mạnh công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả.

%image_alt%
Đ/c Trần Văn Thông – PCT Hội nông dân tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hội
Đ/c Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội.

Nhân dịp này các đ/c lãnh đạo đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.


Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt