Hội Nông dân Thị trấn: Mít tinh kỷ niệm 84 năm ngày thành lập và tổng kết phong trào hoạt động hội năm 2014

 Chiều ngày 14/10/2014, hội nông đân thị trấn Đô lương đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập hội ND Việt nam (14/10/1930-14/10/2014) và tổng kết phong trào hoạt động hội năm 2014.

Tại buổi lễ, các đại biểu và hội viên đã ôn lại truyền thống đấu tranh, thi đua sản xuất của người nông dân Việt Nam trải qua thời kỳ kháng chiến đến phát triển và xây dựng đất nước. Cùng với sự phát triển của Hội nông dân Việt Nam, Hội nông dân Thị trấn trong những năm qua thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức hội.


Năm 2014, Hội nông dân Thị trấn đã vận động hội viên tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi. Diện tích gieo trồng vụ Đông xuân là 73,6 ha, năng suất bình quân đạt 69,5 tạ/ha. Tổng đàn trâu bò và đàn lợn trên 1.600 và diện tích nuôi cá gần 60ha. Tổ chức cho 434 hội viên đăng ký và đã bình chọn được 45 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và 13 hộ kinh doanh, sản xuất giỏi cấp tỉnh và 1 hộ cấp Trung ương, 265 hộ đạt cấp cơ sở đạt 74,7%. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư vốn mua máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh như mua máy cày, máy gặt, máy tráng bánh, máy cắt kẹo, bánh …. Trong đó, làng nghề bánh đa kẹo lạc, các nghề mộc, nghề cơ khí phát triển đã thu hút nhiều lao động có việc làm và thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng/tháng. Dịch vụ buôn bán phát triển, như: hàng nông sản có 43 hộ, kinh doanh dịch vụ có 130 hộ…Hội nông dân Thị trấn đã tổ chức 12 buổi chuyển giao KHKT chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi thông qua 6 chi hội và có 779 hội viên nông dân tham gia. Phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức đăng ký các danh hiệu văn hóa, vận động nông dân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, quỹ Vì người nghèo. Công tác quản lý và phát triển hội viên được quan tâm, tỷ lệ tập hợp hội viên 90%. BCH Hội sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, các chi hội duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng quý, tuyên truyền vận động hội viên tham gia chuyển đổi ruộng đất theo tinh thần chỉ thị 08 của Tỉnh ủy. 100% HV đều tham gia đóng quỹ PTSX và trợ cấp tuổi già 4.000đồng/năm, 6/6 Chi hội đều có quỹ để hoạt động với số dư 21 triệu đồng.

%image_alt%

Nhân dịp này, hội nông dân Thị trấn đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất trong công tác hội năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

Huy Khôi