Hội nông dân tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2018

Sáng ngày 20/8, hội nông dân phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

a1

Các đại biểu tham dự

Đợt này, có 125 học viên là cán bộ cơ sở và hội trưởng hội nông dân các xã, thị trấn tham dự tập huấn. Nội dung tập huấn bao gồm: công tác vận động, tập hợp nông dân; Nguyên tắc xây dựng và quản lý các nguồn quỹ hội, nguồn phí uỷ thác ngân hàng chính sách xã hội; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo  hiểm tự nguyện. Thời gian tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/8/2018.

a3

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị – Phó giám đốc bảo hiểm xã hội huyện phổ biến các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh: Hoàng Phi

Thông qua lớp tập huấn nhằm phổ biến các kiến thức, phổ biến nhiệm vụ của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương tới hội viên hội nông dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Thuý Hằng