Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Sáng 2/7, Hội Nông dân huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Sơ kết cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu và bầu bổ sung ủy viên BCH- BTV, bầu UBKT nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có đồng chí Lê Minh Giang- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

a1

Các đại biểu tham dự

6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện Đô Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương đường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 cho 270  đại biểu;  Phối hợp tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, ngày môi trường thế giới, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT.

Hướng dẫn cơ sở Hội tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nhiệm vụ công tác Hội với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có 27.653 hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi.  Hỗ trợ 17 gia đình hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như tặng con giống, ngày công, thuốc thú y, gạch xây nhà với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Duy trì hiệu quả dự án tiếp sức nhà nông cho con đến trường với 30 hộ ở Ngọc Sơn và Giang Sơn Tây.  Tổ chức 267 lớp tập huấn nâng cao sử dụng chế phẩm sinh học cho cây trồng, vật nuôi thu hút trên 8.000 hội viên tham gia.    Các hoạt động vay vốn từ ngân hàng  chính sách xã hội để phát triển sản xuất được các cấp hội quan tâm đã có 3.867 hộ được vay vốn với số tiền 137.317 tỷ đồng.  Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, hội nông dân đã hiến 8.270 m2 đất, đóng góp trên 26 tỷ đồng, 13.956 ngày công, đào đắp trên 6.222m3 đất và làm mới 13.880 m đường bê tông nông thôn. Chỉ đạo xây dựng 17 vườn mẫu.

a2

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư  thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân huyện nhà nhà trong thời gian qua.  Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu các cấp hội phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục duy trì, phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp,  chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới theo hướng bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên mới; bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng; xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh../.

Lê Hoàn