Hội nông dân huyện Đô Lương: Tổng kết hoạt động công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 15/1/2018, Hội nông dân huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có các đòng chí: Trần Văn Hường – Phó chủ tịch hội nông dân tỉnh, Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện

a1

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2017,  Hội nông dân đã chú trọng nâng cao về cả chất lượng và số lượng, trong năm đã kết nạp 737 hội viên mới. Thực hiện có hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong năm có gần 21 ngàn hộ đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, giúp đỡ  hộ thoát nghèo. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức mở 328 tập huấn chuyển giao KHKTcho hội viện, ủy thác cho vay phân bón trả chậm 1.864 tấn phân bón cho nông dân đầu tư sản xuất.

Cùng với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân phát huy tinh thần tương thân tương ái để giúp hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo, đảm nhận  giúp đỡ 18 hộ nghèo bằng con giống, thẩm định lập hồ sơ giải ngân vay xây dựng 4 dự án chăn nuôi bò sinh sản tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Duy trì 321 tổ liên kết vay vôn ngân hàng với tổng dư nợ gần 184 tỷ đồng.

a2

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí, gương mẫu, đi đầu trong giải phóng mặt bằng, tự nguyện hiến hơn 29 ngàn m đất, đóng góp 59 ngàn ngày công lao động, xây dựng 72.000m2 đường giao thông nội đồng, vân động đóng góp trên gần 18 tỷ đồng xây dựng các công trình theo tiêu chí nông thôn mới. Trong cuộc vận động góp gạch xây trường cho em đã ủng hộ 97.700 viên gạch để các địa phương xây trường, đảm bảo phòng học cho học sinh.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Trần Văn Hường – Phó chủ tịch hội nông dân tỉnh đã đánh giá co những kết quả đạt được của hội nông dân trong năm 2017, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của nông dân trên địa bàn, đồng thời yêu cầu năm các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tập trung đầu tư nâng cáo hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi.

a3

Trao bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc

a4

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Phi

 Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã  trao bằng khen của hội nông dân tỉnh cho 6 tập thể và 3 cá nhân, trao giấy khen của hội nông dân huyện cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội, hỗ trợ nông dân sản xuất năm 2017./..

Sỹ Bắc