Hội nông dân huyện Đô Lương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2014

 Trong 2 ngày 26 và 27/11, hội nông dân huyện Đô Lương đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội cơ sở và chi hội năm 2014 cho 200 cán bộ hội nông dân 33 xã, thị trấn.

Nội dung chương trình tập huấn gồm 8 chuyên đề: Công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội; Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nội dung Nghị quyết số 19, số 20 hội nghị BCH TW Hội nông dân Việt Nam khóa VI về tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền vận động nông dân trong tình hình mới và nâng cao trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trưởng nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 – 2020.

%image_alt%

Hướng dẫn số 637 và quy định số 668 của BCH TW hội nông dân Việt Nam khóa VI về công tác giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của hội cơ sở và chi hội; công tác xây dựng quản lý và sử dụng các nguồn quỹ Hội; nghiệp vụ công tác văn phòng, văn thư lưu trữ; hướng dẫn nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội.

Thúy Hằng