Hội Nông Dân huyện Đô Lương: Sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2013.

Sáng ngày 20/6/2013, Hội Nông Dân huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Tới dự có các đ/c: Nguyễn Thị Hải – PCT Hội Nông dân tỉnh, Lê Minh Giang – PBT Thường trực huyện uỷ.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân trong toàn huyện đã nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, đã tham gia có hiệu quả vào công tác sản xuất nông nghịêp, hoàn thành gieo trồng gần 10 ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực đạt trên 52 ngành, khắc phục những khó khăn về dịch bệnh và giá cả thị trường để từng bước ổn định chăn nuôi. Về kết quả công tác hội và phong trào nông dân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tham gia phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỉ niệm 50 năm ngày thành lập huyện, tổ chức làm tốt công tác quản lí và phát triển hội viên, trong 6 tháng đã kết nạp được gần 400 hội viên mới, đưa tổng số hội viên trong toàn huyện lên trên 63 ngàn hội viên.
 Cũng trong 6 tháng qua, hội nông dân huyện đã tích cực thi đua thực hiện có hiệu quả 3 phong trào do trung ương hội phát động, trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã có 16.566 hội viên đăng kí xây dựng mô hình SXKD giỏi, đã chỉ đạo xây dựng mới được 66 mô hình kinh tế, mở 273 buổi chuyển giao KHKT cho gần 19 ngàn lượt hội viên, phối hợp mở các lớp đào tạo ngắn hạn về trồng trọt và chăn nuôi cho hội viên, lập dự án hỗ trợ 650 triệu đồng phát triển các làng nghề như: Làng mộc Tĩnh Gia, Thái Sơn, Miến xã Tràng Sơn, nuôi cá tại xã Minh Sơn và Đà Sơn, tham gia thực hiện thành công cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa AC5 và lạc tại xã Lạc Sơn và Đại Sơn. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân cũng đã tham gia tích cực và hiệu quả phong trào tham gia đảm bảo QPAN, phong trào xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đã vận động cán bộ hội viên hiến trên 77 ngàn m2 đất và ủng hộ hơn 7,1 tỷ đồng, đóng góp trên 42 ngàn ngày công lao động để đào đắp 73.150 m3 đất để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, các đ/c Nguyễn Thị Hải và Lê Minh Giang đã đánh giá cao kết quả hoạt động của hội nông dân huyện trong 6 tháng đầu năm đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ mà các cấp hội cần thực hiện có hiệu quả 3 phong trào do TW hội Nông dân phát động, tập trung chuyển đổi, nâng cao hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi, tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Nguyễn Thị Hải – PCT Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của TW Hội nông dân cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2012

Nhân dịp này, hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của TW Hội Nông dân Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2012.

Sỹ Bắc