Hội nông dân huyện Đô Lương hỗ trợ các trường mần non khó khăn 12 vạn viên gạch xây dựng phòng học

Nhằm giải quyết vấn đề thiếu phòng học cho các trường mầm non ở các xã khó khăn, Hội nông dân huyện Đô Lương vừa phát động đợt ủng hộ mỗi hội viên 2 gạch( Táp lô) để xây phòng học.

Đợt phát động được tổ chức từ 20/11 đến 31/12/2016. Việc tổ chức phát động đã được hội viên hội nông dân đồng tình hưởng ứng. Đến ngày 29/12 đã có 33 hội nông dân các xã, thị tham gia với tổng số 12 vạn viên gạch. Số gach này sẽ được hội nông dân phân bổ đợt một cho 2 trường mầm non ở 2 xã miền núi khó khăn đó là: Trường mầm non Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây, mỗi trường 41 nghìn viên. Số còn lại sẽ hỗ trợ cho các trường mầm non còn thiếu phòng học. Hiện nay, ở Đô Lương có 9 xã thiếu 61 phòng học mầm non và hàng chục phòng còn tạm bợ.

Việc tổ chức quyên góp gạch hỗ trợ các trường mầm non xây phòng học là một việc làm thiết thực để giúp các trường mầm non khó khăn có đủ phòng học cho các cháu. Cũng trong đợt này, hội nông dân cũng đã trao tặng gạch cho một số hộ nông dân nghèo.

huyen-doan1

Hội nông dân trao tặng gạch cho hộ nghèo

Theo kế hoạch đề ra, trong những năm tiếp theo hội nông dân huyện sẽ phst động hội nông dân trong toàn huyện tiếp tục vận động mỗi hội viên góp 2 viên gạch giúp các trường xây dựng phòng học mầm non.

Hữu Hoàn