Hội nông dân Hồng Sơn tổng kết 5 năm phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Hội nông dân Hồng Sơn vừa tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016- 2020.

13

Các đại biểu tham dự. Ảnh Ngọc Phương

Trong giai đoạn 2016- 2020, bình quân hàng năm, số lượng hội viên, nông dân xã Hồng Sơn đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng 5,3% đạt gần 2.400 hộ đăng ký, chiếm 62% so với tổng số hộ nông dân toàn xã. Số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2019 đạt 396 hộ, chiếm gần 52% số hộ đăng ký. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xã Hồng Sơn đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm triệu đồng, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đến tỷ đồng. So với giai đoạn 2011- 2016, số hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm tăng gấp 5 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 2 lần. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói nghèo quyết tâm vươn lên. Số hộ này đã vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế địa phương, khai thác tốt  mọi tiềm năng đất đai, lao động để phát triển mô hình sản xuất hiệu quả. Điển hình như anh Vương Đình Bình, Lê Đức Tiến, Hoàng Hữu Yên. Riêng hộ anh Hoàng Hữu Yên đã sản xuất giống ốc Bươu đen cung cấp cho nhiều hộ nông dân trong và ngoài huyện.

12

Trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

Trong thời gian qua, hội nông dân xã đã giúp đỡ vốn, giống cây, vật nuôi và kinh nghiệp sản xuất cho 900 lượt hộ nông dân; giúp 250 hộ thoát nghèo và đang vươn lên làm ăn có hiệu quả. Ngoài việc giúp nhau sản xuất làm giàu, hội nông dân xã Hồng Sơn còn nỗ lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã đóng góp 2,8 tỷ đồng và 50 ngàn ngày công lao động.

14

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm tiếp theo, hội nông dân xã Hồng Sơn sẽ phát triển mạnh phong trào sản xuất giỏi, đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Hàng năm có trên 50% số hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp.

 

                                                                             Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt