Hội Nông dân Đô lương: Tọa đàm bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho 360 hội viên, nông dân

Chiều 24/5, TW Hội Nông dân Việt Nam, Hội ND tỉnh Nghệ An phối hợp với hội nông dân huyện Đô Lương tổ chức Tọa đàm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Tham gia các buổi tọa đàm có  360 đại biểu là cán bộ hội nông dân cơ sở thuộc 16 xã vùng trên. Để nâng cao chất lượng và tạo điều kiện cho cán bộ hội viên học tập và tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất toàn huyện được tổ chức 2 buổi tọa đàm- mỗi buổi có 8 đơn vị với 180 đại biểu.  Tại các buổi tọa đàm, các đại biểu được cán bộ ban kinh tế xã hội hội nông dân Việt Nam phổ biến các nội dung: Định kiến giới; bình đẳng giới – công bằng giới, bất bình đẳng giới ở Việt Nam; thực trạng, tình hình bạo lực giới, bạo lực gia đình; Luật và chính sách về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình…

2

Hội Nông dân Đô lương: Tọa đàm bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho 360 hội viên, nông dân.

Tại đây, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến bình đẳng giới; vai trò của nam giới trong chia sẻ trách nhiệm đối với phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục phụ nữ. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình; hậu quả của bạo lực gia đình gây ra đối với các thành viên trong gia đình và trong xã hội; các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình và vai trò của nam giới trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình.

22

Các đại biểu tham dự tọa đàm bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho 360 hội viên, nông dân. Ảnh: Hoàng Phi

Qua các buổi tọa đàm giúp đại biểu và cán bộ hội viên hội nông dân Đô Lương nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc kết hợp với công tác Hội. Đặc biệt là phương pháp thu thập số liệu, quy trình xử lý các vụ bạo lực gia đình tại địa phương, góp phần từng bước ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

                                                                             Huy Khôi