Hội Nông dân Đô Lương: Mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác ngân hàng chính sách xã hội năm 2017

Sáng ngày 1/9,  Hội Nông dân huyện Đô lương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Đô Lương mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2017 cho gần 250 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thuộc Hội Nông dân 33 xã, Thị trấn.

77

Ông Nguyễn Hữu Kỳ – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Đô Lương truyền đạt nội dung tập huấn.

Tại các buổi tập huấn, ông Nguyễn Hữu Kỳ – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Đô Lương truyền đạt  nội dung về các chương trình cho vay, công tác ủy thác cho vay qua hội nông dân, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, triển khai các văn bản mới; một số tồn tại về công tác ủy thác vay vốn. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các công đoạn uỷ thác đã ký với NHCSXH gắn với tình hình thực tế của địa phương, hướng dẫn lưu hồ sơ tại hội và tổ. Quy trình cho vay và hướng dẫn ghi chép hồ sơ, các mẫu biểu… Nội dung tập huấn thiết thực, hiệu quả liên quan trực tiếp đến hoạt động vay vốn ủy thác giữa Hội Nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội. Sau khi triển khai các nội dung tập huấn, đại biểu tham gia được trao đổi, bàn bạc, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề xuất ý kiến cũng như chia sẻ những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện chương trình uỷ thác.

71

Các đại biểu tham dự tập huấn

Thông qua chương trình tập huấn nghiệp vụ lần này, đại biểu được trang bị thêm những kiến thức về nghiệp vụ uỷ thác và các chính sách tín dụng cho vay uỷ thác mới được ban hành để làm tốt công tác quản lý vốn vay của các cấp hội.

Huy Khôi