Hội Nông dân Bồi Sơn: Hỗ trợ hội viên xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Đô Lương.

Hưởng ứng cao điểm xây dựng vườn mẫu, hội nông dân xã Bồi Sơn và huyện Đô Lương đã hỗ trợ và huy động cán bộ hội giúp gia đình hội viên Nguyễn Đình Sơn xây dựng vườn chuẩn NTM.

1

Mô hình của hội viên Nguyễn Đình Sơn xây dựng vườn chuẩn NTM.

Đây cũng là vườn chuẩn NTM đầu tiên do hội nông dân huyện Đô Lương chỉ đạo xây dựng để nhân ra diện rộng . Để đạt các tiêu chí vườn mẫu chuẩn nông thôn mới, hội nông dân huyện Đô Lương đã hướng dẫn cho hội viên quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo các bước.

3333

Các hội viên tham gia đóng góp ngày công xây dựng vườn mẫu tại xã Bồi Sơn.

Hội nông dân xã Bồi Sơn đã huy động trên 100 ngày công lao động để giúp gia đình hội cải tạo vườn, làm đường  đi, trồng cây ăn quả, vườn rau sạch và vườn hoa. Ngoài sự giúp đỡ, mô hình vườn chuẩn này còn được  hỗ trợ 15 triệu theo quy định của tỉnh. Hội nông dân xã Bồi Sơn hỗ trợ 1500 viên gạch táp lô, toàn bộ hệ thống ống nước,  bét tưới tự động và 4,2 triệu đồng vật liệu làm giàn vòm cây leo.

222

Hội nông dân huyện hướng dẫn xây dựng mô hình điểm tại xã Bồi Sơn. Ảnh: Huy Khôi

Quy mô vườn chuẩn NTM rộng 1.500 m2,  trong đó vườn rau sạch 250m2, vườn cây ăn quả 1000m2, có đường đi lát gạch và mương thoát nước kiên cố. Ngoài ra, gia đình anh Đức còn đầu tư làm 1 dàn vòm cây leo theo quy chuẩn. Hiện nay đang từng bước hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao cho hộ gia đình./.

                                                                   Huy Khôi