Hội người mù tổng kết công tác hội năm 2014

 Sáng ngày 11/12, hội người mù huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ hội viên, hội người mù huyện Đô Lương đã nỗ lực và vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. trong đó đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng hội, đã kết nạp được 7 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 151 hội viên. Về công tác lao động, sản xuất, giải quyết việc làm, chăm sóc đời sống hội viên đã mở rộng quy mô sản xuất hương và tăm tre.

%image_alt%

Trong năm đã sản xuất được 20 ngàn búp hương trị giá 120 triệu đồng, 1,3 tỷ gói tăm tre trị giá 390 triệu đồng, dịch vụ tẩm quất doanh thu đạt 320 triệu đồng, đưa tổng doanh thu trong năm đạt 830 triệu đồng, là 1 trong 3 huyện có doanh thu cao nhất tỉnh, lương người lao động đạt 2 triệu đồng/ tháng. Bên cạnh đó, hội người mù huyện còn thường xuyên quan tâm làm tốt công tác động viên, thăm hỏi, tạo nguồn vốn sản xuất giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, làm tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đảm bảo kịp thời, chính xác. Về nhiệm vụ năm 2015, hội tiếp tục làm tốt các hoạt động, mở rộng sản xuất, tạo vốn, giải quyết việc làm và các chế độ chính sách đối với hội viên.

Nhân dịp này, hội người mù huyện Đô Lương đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội 2014.

Sỹ Bắc