Hội người cao tuổi xã Bài Sơn ra mắt câu lạc bộ văn nghệ

Sáng ngày 25/7/2014, hội nguời cao tuổi xã Bài Sơn đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ văn nghệ.

Câu lạc bộ văn nghệ ra đời với 30 thành viên là hội viên hội người cao tuổi. Buổi ra mắt đã diễn ra với các tiết mục văn nghệ do các thành viên câu lạc bộ biểu diễn. Mục đích của câu lạc bộ là nhằm tập hợp những hội viên nguời cao tuổi yêu thích văn nghệ, gồm thơ ca, múa hát… phục vụ sinh hoạt của hội và các hoạt động văn hoá của địa phuơng. Từ đó, xây dựng phong trào hội hoạt động ngày càng vững mạnh và thu hút đông đảo hội viên tham gia.


Đây là một trong những hoạt động phù hợp với những nguời cao tuổi, đồng thời để huớng dẫn con cháu duy trì và phát triển các làn điệu dân ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Với quy chế hoạt động mỗi tháng sinh hoạt 1 lần và tôn chỉ : Tuổi già sống khoẻ sống vui, câu lạc bộ văn nghệ xã Bài Sơn thường xuyên xây dựng chuơng trình tập luyện các tiết mục văn nghệ, phục vụ biểu diễn quần chúng. Mặc dù là xã miền núi có điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mặt khác, các hội viên là những nguời đã ở tuổi xế chiều, nhưng với tinh thần, trách nhiệm và tình yêu quê huơng đất nuớc, những người cao tuổi xã Bài Sơn đã phát huy tấm guơng tuổi già mẫu mực cho con cháu noi theo.


Câu lạc bộ văn nghệ nguời cao tuổi xã Bài Sơn cũng là câu lạc bộ thứ 7 đuợc thành lập trên địa bàn huyện Đô Lương.

Đài Đô Lương