Hội nghị xây dựng mô hình đồng bào Lương- Giáo đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự chung tay xây dựng NTM

Xã Bắc Sơn đã tổ chức Hội nghị xây dựng mô hình đồng bào Lương- Giáo đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự chung tay xây dựng NTM tại xóm 6. Tới dự có thượng tá Hoàng Đức Hào Phó trưởng công an huyện, đ/c Lê Khắc Ngọc Phó chủ tịch UBMTTQ huyện.

h2

Các đại biểu tham dự hội nghị

 Xóm 6, Bắc Sơn có 172 với 685 nhân khẩu trong đó có 9 hộ, 34 khẩu giáo dân. Trong những năm qua, nhân dân Lương – Giáo xóm 6 luôn đoàn kết phát triển kinh tế có 100% hộ công giáo đạt gia đình văn hóa. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều gia đình giáo dân hiến đất, hiến của để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Đến nay xóm 6 có gần 2 km đường được bê tông hóa và phấn đấu đến cuối năm 2018, bê tông hóa 650 m đường giao thông còn lại.

h3

Ông Mai Văn Thiện Chủ tịch hội đồng mục vụ giáo họ Long Sơn phát biểu khẳng định mối đoàn kết Lương- Giáo ở xóm 6 xã Bắc Sơn

Tại hội nghị, đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình với sự tham gia của các đoàn thể. Theo đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc xây dựng mô hình. Với hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT trong từng gia đình, từng khu dân cư. Xây dựng mô hình cần được lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

h1

Thượng Tá: Hoàng Đức Hào Phó trưởng công an huyện mong muốn bà con giáo dân đoàn kết để ổn định và phát triển kinh tế

Các ban, ngành đoàn thể, xóm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, quan tâm lựa chọn những quần chúng có năng lực, có trách nhiệm làm hạt nhân trong việc xây dựng phong trào. Thực hiện tốt cơ chế chính sách trong hoạt động xây dựng mô hình điển hình tiên tiến.

Lê Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt