Hội nghị tuyên truyền pháp luật về thừa phát lại và đấu giá tài sản.

Sáng ngày 20/11/202, Sở tư pháp phối hợp với Phòng tư pháp huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về thừa phát lại và đấu gía tài sản. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Quế Anh – Phó giám đốc sở tư pháp và trên 150 đại biểu.  

dqsqq

Các đại biểu tham dự.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được bà Nguyễn Thị Quế Anh và các chuyên viên sở tư pháp giới thiệu các nội dung cơ bản Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản liên quan.

Trong đó nhấn mạnh,  điểm mới của Nghị định 08 là bên cạnh những tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại đã được quy định tại Nghị định 61/2009/NĐ-CP thì khoản 5 Điều 6 Nghị định 08/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm một tiêu chuẩn mới là “Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.” Công việc Thừa phát lại được làm là: Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

asfgrwrt

Bà Nguyễn Thị Quế Anh – Phó giám đốc sở tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Khôi

Bên cạnh đó, Luật đấu giá tài sản có nhiều nội dung mới. Xây dựng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản áp dụng thống nhất cho các loại tài sản đấu giá trên cơ sở kế thừa, luật hóa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; khắc phục những tồn tại, bất cập của hoạt động đấu giá tài sản hiện nay, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, tăng cường trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá tài sản; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.