Hội nghị triển khai thông tư liên tịch số 28 về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Chiều ngày 15/5/2014, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai thông tư liên tịch số 28/2013 của Bộ LĐTBXH- Bộ QP về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Thông tin số 28 năm 2013 của liên bộ LĐTBXH và bộ quốc phòng gồm có 4 chương, 13 điều quy định về việc xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.


Thông tư nhằm mục đích tiếp tục xem xét, xác nhận người có công còn tồn đọng trong chiến tranh, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng đã hy sinh, bị thương trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1991 nhưng bị thiếu giấy tờ hoặc không còn giấy tờ.

Thượng tá Nguyễn Công Hùng – BCH quân sự huyện phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong BCĐ thực hiện thông tư 28 của huyện Đô Lương đã triển khai và giải đáp những thắc mắc về phạm vi, đối tượng áp dụng, căn cứ và thủ tục xác nhận, kế hoạch thực hiện. Theo đó trong thời gian tới huyện Đô Lương sẽ tích cực tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo các xã thành lập hội đồng xác nhận người có công, lập, xét duyệt hồ sơ theo quy định, tổ chức họp công khai, xác minh, làm rõ tại cơ sở cho các trường hợp cụ thể.

Ngọc Phương