Hội nghị triển khai chuyển giao BHXH nông dân sang BHXH tự nguyện

UBND huyện Đô lương tổ chức hội nghị quán triệt công tác chuyển giao BHXH Nông dân sang BHXH tự nguyện và triển khai vận động tham gia BHXH Tự nguyện.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người nông dân. Tháng 4/1998, UBND Tỉnh NA đã có chủ trương thành lập BHXH nông dân Nghệ an. Ở Đô lương, từ mô hình thí điểm ở xã Tân sơn, BHXH Nông dân cũng đã được triển khai trên 30 xã, Thị trấn. Sau 10 năm, toàn huyện đã có gần 8.400 đối tương tham gia. Nguồn quỹ thu đạt trên 11.470 triệu đồng và đã có 31 đối tượng được hưởng lương hưu và gần 5.600 được hưởng trợ cấp 1 lần với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh và các đại biểu


Trước quy mô ngày càng phát triển và nhằm quản lý chế độ, quyền lợi ngày càng tốt hơn cho người nông dân, ngày 16/3/2009, Thủ tướng chính phủ đã có QĐ số 41 về việc chuyển đổi BHXH Nông dân sang BHXH tự nguyện. Thực hiện chủ trương này, ngày 9/5/2009 công tác chuyển đổi ở Đô lương đã được triển khai từ huyện đến tận cơ sở. Đến nay, đã có 15 xã thực hiện với 94 người tham gia với số tiền thu được là trên 143 triệu đồng. Để hoàn thành công tác chuyển đổi và chuyển đổi được thuận lợi, ngày 17/8/2009 thường trực huyện ủy cũng đã làm việc với BHXH để nghe và cho ý kiến về vấn đề này. Trên cơ sở đó, ngày 4/9/2009 chủ tịch UBND huyện đã có quyết định số 1158 V/v thành lập BCĐ chuyển đổi BHXH ND sang BHXH tự nguyện.
Đây là chủ trương lớn và liên quan trực tiếp tới quyền lợi của nông dân. Trên cở sở thành lập ban chỉ đạo các xã thị tổ chức triển khai đến tận bà con nông dân.

Huy Khôi – Văn Phi

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt