Hội nghị tổng kết thuế năm 2009, triển khai công tác thuế năm 2010

Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương – Chi cục thuế vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2010.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Tất Thành – phó bí thư thường trực huyện ủy, Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện, Lê Minh Giang – Phó chủ tịch UBND huyện.

Kết quả thực hiện công tác thuế năm 2009 là năm nganh thuế Đô Lương đã vượt qua mọi khó khăn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Tổng thu ngân sách năm 2009 toàn huyện đạt 78 tỷ 867 triệu đồng, đạt 184% dự toán. Tăng 34,6% với cùng kỳ năm 2008, trong đó các chỉ tiêu sắc thuế đạt và vượt dự toán như: Thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 134,6%. Thuế nhà đất đạt 124,4%, thuế cấp quyền sử dụng đất đạt 218%, thuế lệ phí trắc bạ đạt 210,2%, thuế thu tiền thu đất đạt 642,9% có 14 đơn vị và cơ sở thu vượt chỉ tiêu dự toán được giao. Để đạt và vượt chỉ tiêu về pháp lệnh thuế năm 2009 ngành thuế Đô Lương đã có nhiều giải pháp để chống thất thu thuế.

Về nhiệm vụ công tác thu ngân sach nhà nước năm 2010 Đô Lương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn thu và chống thất thu, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế. Tăng cường các biện pháp quản lý thu. Trong đó tập trung tuyên truyền hỗ trợ tư vấn thuế, đối người nộp thuế củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế.

Đồng chí Trường Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen tới tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua

Thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí Nguyễn Tất Thành phó bí thư thường trực huyện ủy đã phát biểu và biểu dương những kết quả mà ngành thuế đã đạt được. Năm 2010 ngành thuế tiếp tục phát huy dể đạt và vượt chỉ tiêu cao nhất, trong đó cần tăng cường công tác chống thất thu, tổ chức tốt tuyên truyền để mọi người hiểu về chính sách – pháp luật thuế của nhà nước, phải bám sát địa bàn, thực hiện thu đúng, thu đủ không để tình trạng nợ thuế.

Hội đồng thi đua khen thưởng đã trao tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện cho 8 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2009.

Duy Vinh – Văn Phi