Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội phụ nữ huyện Đô Lương từ năm 2006- 2010

Sáng ngày  13/4/2010 hội phụ nữ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước từ năm 2006 – 2010, tham dự có 86 đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của hội phụ nữ trong toàn huyện. 

Trong 5 năm qua ngay từ khi phát động phong trào đã được các cấp hội và đoàn thể hội viên phụ nữ đã hưởng ứng một cách tích cực và thực hiện có hiệu quả. Phong trào phụ nữ thi đua tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm năm qua đã có 1.625 lượt tập thể và 2.365 lượt cán bộ và 112,357 hội viên đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua. Bằng phong trào tiết kiệm như: con lợn tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, các cấp hội đã vận động quyên góp được hơn 170 triệu đồng và gần 500 kg gạo để giúp đỡ các hội viên khó khăn. Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã vận động ủng hộ được hơn 5 tỷ đồng để giúp đỡ cho 5831 lượt hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Ngoài ra còn phối hợp với các ngân hàng quản lý nguồn vốn hơn 90 tỷ đồng cho các hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đối với đội ngũ nữ cán bộ viên chức lao động đã tích cực thực hiện phong trào lao động, sáng tạo bằng việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp và phong cách làm việc. các cấp hội phụ nữ cũng đã thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa theo 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Với kết quả đạt được đến nay toàn huyện có 73% đơn vị xã thị đạt loại xuất sắc. trong 5 năm qua đã có 124 lượt tập thể và 358 lượt cá nhân được các cấp tặng thưởng bằng khen, giấy khen.

Sỹ Bắc