Hội nghị tổng kết phong trào thi đua toàn diện năm 2009 và phát đông phong trào thi đua năm 2010

Sáng ngày 9/2/2010, huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua toàn diện năm 2009 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010.

Dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Văn Phươc – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư huyện ủy; đồng chí Trương Hồng Phúc – Chủ tịch UBND huyên, Phó bí thư huyện ủy.

Các đại biểu tham gia hội nghịvà đ/c Trương Hồng Phúc đọc lời khai mạc tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua toàn diện. Ảnh: Hữu Hoàn


Đồng chí Trương Hồng Phúc Chủ tịch UBND – Phó bí thư huyện ủy đọc lời khai mạc. Đây là hội nghi đánh giá kết quả một năm về phong trào thi đua mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu để đạt được các mục tiêu đề ra.

Thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng đồng chí Lê Minh Giang Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo về kết quả thực hiện phong trào thi đua toàn diện năm 2009 và nhiệm vụ thi đua khen thưởng năm 2010. Về kết quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, QPAN năm 2009.

Tổng sản lượng cây có hạt năm 2009 là 8.8190 tấn đạt 96% so với kế hoạch. Xây dựng được 33 mô hình có thu nhập cao và 293 trang trại có hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm không để dịch bệnh xảy ra. Thu hút đầu tư vào địa bàn được 137 chương trình, dự án với tổng mức dầu tư trên 300 tỷ đồng. Hoạt động dich vụ thương mại phát triển mạnh. Tổng mức thu chuyển hàng hóa dịch vụ ước tính đạt 1.172 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất và thu nhập khác trên địa bàn ước đạt 100 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 15,3 triệu đồng/người đạt tốc độ tăng trưởng 17,96%.


Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đã thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2009 có thêm 14 làng, 42 dòng họ, 6 cơ quan và 33.428 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 119 làng, 225 dòng họ, 108 đơn vị văn hóa.

Ngành giáo dục đào tạo có 166 học sinh giỏi cấp tỉnh và 81 giải, cao hơn cùng kỳ năm trước 24 giải. Có 1.464 em đậu vào các trường Đại học và cao đẳng, có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia.

Trên các lĩnh vực y tế , 31/33 xã thị đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chính sách xã hội được quan tâm, trợ cấp kịp thời cho 4.491 đối tượng với số tiền 4.5 tỷ đồng. Tổ chức đón nhận và an táng 438 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia hy sinh trên đất bạn Lào.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, có 63/78 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua toàn diện năm 2009 có 10 xã Thị Trấn xếp loại xuất sắc, có 23 xã xếp loại tốt. Thị Trấn Đô Lương là đơn vị xuất sắc nhất, xã Hòa Sơn xếp thứ 2, xã Tân Sơn xếp thứ 3.

Đ/c Nguyễn Văn Phước Bí thư huyện ủy trao huân chương hạng 3 cho đ/c Lê Huy Tương nguyên Phó chủ tịch HĐND và đ/ c Trương Hồng Phúc Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen cho cán bộ và nhân dân Thi Trấn.Ảnh: Hữu Hoàn


Được sự ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí Nguyễn Văn Phước Bí thư huyện ủy đã trao huân chương hạng 3 cho đồng chí Lê Huy Tương nguyên Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trương Hồng Phúc trao tăng bằng khen của bộ LĐTBXH cho các cán bộ và nhân dân Thị Trấn.

Đ/c Nguyễn Văn Phước và lãnh đạo huyện trao cờ thi đua xuất săc cho các xã thị. Ảnh: Hữu Hoàn


Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao cờ thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ Thị Trấn, Hòa Sơn, Tân Sơn và 10 đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua toàn diện.

Duy Vinh