Hội nghị tổng kết Nghị quyết TW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ và Đại hội chi bộ gắn với kiện toàn bầu xóm, khối trưởng nhiệm kì 2017 – 2020.

Sáng ngày 13/9/2017, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết TW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước và Đại hội chi bộ gắn với kiện toàn bầu xóm, khối trưởng nhiệm kì 2017 – 2020.

12

Các đại biểu chủ trì hội nghị

Kết quả thực hiện NQ TW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương đã có nhiều giải pháp để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng; Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch ,vững mạnh. Làm tốt công tác phân công, phân cấp quản lí cán bộ và kiểm tra, giám sát. Hiện tại, Đô Lương có 897 cán bộ các cấp, trong đó cán bộ cấp huyện có 168 đồng chí, cán bộ cấp xã thị trấn có 703 đồng chí. Về trình độ chuyên môn, 100% có trình độ Đại học, trên Đại học có 29 đồng chí, cao cấp chính trị chiếm 33,3% và trung cấp chính trị chiếm 57,14%. Đối với cấp xã, thị có 62,44% trình độ Đại học.

13

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở gắn với kiện toàn xóm, khối trưởng nhiệm kì 2017 – 2020. Đô Lương có 367 Chi bộ khối nông thôn, qua tổ chức đại hội đã bầu 367 đồng chí làm bí thư chi bộ, 344 đồng chí phó bí thư chi bộ và 311 đồng chí chi ủy viên. Qua bầu xóm, khối trưởng có gần 80% đồng chí bí thư kiêm xóm trưởng, 103/267 đồng chí phó bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận, 30 đồng chí phó bí thư kiêm xóm trưởng. Về trình độ chuyên môn có 96 đồng chí Đại học, 35 đồng chí cao đẳng. Về lí luận chính trị có 18,6 %  trung cấp và 61,2%  sơ cấp.

11

Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV, Bí thư Huyện uỷ kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện NQTW 3 khóa VIII và Đại hội chi bộ gắn với kiện toàn bầu xóm khối trưởng. Đồng thời yêu cầu, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị và các xã thị tập trung làm tốt công tác chăm lo chính sách cho đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chính trị, trình độ chuyên môn để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Làm tốt công tác sắp xếp, bố trí phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.

 Hữu Hoàn – Sỹ Bắc