Hội nghị tổng kết cụm thi đua các huyện, thị đồng bằng năm 2014

Sáng ngày 14/11/2014, ban thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp với huyện Đô Lương tổ chức hội nghị tổng kết cụm thi đua khen thưởng các huyện thị đồng bằng năm 2014. Tới dự có đ/c Vương Văn Khánh – phó trưởng ban thi đua tỉnh, ở huyện có đ/c Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, cùng lãnh đạo và các ban ngành 5 huyện, thị đồng bằng gồm: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai và Đô Lương.

Trong năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng các huyện, thị xã đều nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển trên các lĩnh vực của địa phương và toàn tỉnh.

%image_alt%

Trong đó tốc độ tăng trưởng đều đạt khá, tổng giá trị sản xuất trên các lĩnh vực đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công tác phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, công tác chuyển đổi trong sản xuất được chú trọng, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, đời sống kinh tế nhân dân ngày càng ổn định. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển đúng hướng, có chất lượng, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, các lễ hội được tổ chứng ngày càng quy mô, công tác chính sách xã hội, dân số kế hoạch hoá gia đình từng bước được thực hiện tốt, QPAN được đảm bảo giữ vững.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban cụm thi đua các huyện, thị xã Đồng bằng năm 2014.

Nhân dịp này, hội nghị đã đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua cho xã Thịnh Sơn, Đô Lương và huyện Quỳnh Lưu, 2 huyện Quỳnh Lưu và Yên Thành được đề nghị tỉnh tặng cờ thi đua.

Hữu Hoàn