Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2013, nhiệm vụ phối hợp năm 2014.

Chiều ngày 9-1-2014, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện, huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở ATLC – SSCĐ và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2013, nhiệm vụ phối hợp năm 2014. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư  huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Tất Thành – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện.

 Về thực hiện chủ trương phát triển kinh tế XH gắn với củng cố QP-AN, cấp ủy Đảng, chính quyền đã thường xuyên bám vào các chương trình, nghị quyết của cấp ủy và các đề án phát triển kinh tế, xã hội gắn với QP-AN. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6 ngàn 33, 14 tỷ đồng, tăng 15,18% so với năm 2012. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 30,46 triệu đồng.


Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được thực hiện hiệu quả. Việc xây dựng đời sống văn hóa xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và hoạt động các cụm ATLC-SSCĐ được thực hiện nghiêm túc.

Về kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng năm 2013, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện và các ban ngành đoàn thể chủ động phối hợp và thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. Công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được thực hiện kịp thời và có hiệu quả rõ nét. Việc phối hợp xây dựng LLVT địa phương đã được cơ quan quân sự huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung kiện toàn, tổ chức biên chế lực lượng DQTV – DBĐV đảm bảo số lượng và chất lượng. Việc phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở, xã, thị, cụm ATLC – SSCĐ được duy trì gắn kết thường xuyên.

Năm 2014, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, khôn khéo xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ. Xây dựng khu vực phòng thủ gắn với xây dựng thế trận lòng dân. Thực hiện chỉ đạo 12 xã diễn tập chiến đấu trị an kết hợp xử lý nhiều phương án như A2, PCCR,PCBL, Tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo các ban ngành ký cam kết chương trình phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2014 với BCH QS huyện.

Hội nghị đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2014 giữa BCH QS huyện với các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp huyện.

 Ngọc Phương