Hội nghị tổng kết công tác ANTT trường học năm học 2012- 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014

Chiều ngày 7/10/2013, phòng giáo dục và công an huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác ANTT trường học năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện.

Năm học 2012-2013, công tác ANTT trường học được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Trong đó, các cấp, các ngành và các nhà trường đã tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thực QPAN cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Tăng cường quản lý nề nếp kỷ cương và xây dựng các nội quy quy chế trong nhà trường.


Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.


Nhân dịp khai giảng và sơ kết học kỳ 1 các trường đều triển khai cho học sinh, giáo viên ký cam kết không vi phạm ANTT trường học, ATGT, TNXH với nhà trường. Có 98 trường đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và xây dựng được 98 biển cổng trường ATGT. Thực hiện tốt mối quan hệ, phối hợp giữa nhà trường với các ban ngành tổ chức liên quan trong công tác đảm bảo ANTT trường học như: Lực lượng công an huyện, công an xã, hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể trong hệ thống chính trị… Bên cạnh đó, các trường học đã vận dụng và triển khai tốt các phong trào thi đua của các cơ sở GD như: Xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, tập thể sư phạm mẫu mực, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học tự sáng tạo. Tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các nội quy quy định về ANTT vẫn còn diễn ra với trên 1000 lượt HS vi phạm. Nhiều trường hợp vi phạm cán bộ, giáo viên và học sinh đã bị công an huyện xử lý và có cả trường hợp bị khởi tố.


Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến, hội nghị đã thống nhất triển khai giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt công tác ANTT trường học năm 2013-2014. Thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm thông quan 1 số môn học chính khóa, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức học tập, quán triệt và ký cam kết các nội dung đảm bảo ANTT trường học. Phấn đấu 100% trường học đảm bảo an toàn trong năm 2013-2014.

Huy Khôi