Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chiều ngày 11/5,MTTQ huyện phối hợp với MTTQ xã Xuân Sơn  tổ chức hội nghị  tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các ứng cử viên HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn.

 Hội nghị đã thông qua tiểu sử tóm tắt của 7 ứng cử Đại biểu HĐND huyện gồm: Ông Đoàn Văn Lợi – UVBTV, PCT.HĐND huyện, ông Nguyễn Công An –  chủ tịch hội Nông dân huyện, bà Trần Thị Huyền Mơ –  Phó Bí thư huyện Đoàn, ông Trần Doãn Long, chủ tịch hội CCB xã Lạc Sơn, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch hội CCB xã Minh Sơn, bà Lê Thị Hải Vân, UV BTV hội Nông dân huyện, bà Viên Thị Thanh Trâm – UVBTV huyện Đoàn.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Các ứng cử  viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua dự kiến chương trình hành động của mình nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tập trung nghiên cứu, đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách, phát huy mọi nguồn lực, phát triển kinh tế – xã hội của huyện, phấn đấu xây dựng huyện Đô Lương ngày càng phát triển.

Đồng chí Đoàn Văn Lợi Phó, ứng cử viên HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trình bày chương trình hành động. Ảnh Sỹ Bắc

Các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kì 2021 – 2026 sẽ làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Sỹ Bắc

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt