Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIX- nhiệm kỳ 2016- 2021

Sáng 4/6, HĐND huyện đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự hội nghị có thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, MTTQ huyện, đại diện một số ban, ngành cấp huyện.

P2

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XIX- nhiệm kỳ 2016- 2021.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất nội dung chương trình của kỳ họp. Theo đó, ngày 5/6, Thường trực HĐND huyện sẽ Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp và kế hoạch tiếp xúc cử tri. Ngày 10/6 hoàn chỉnh báo cáo tóm tắt KT-XH, QP- AN 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả tiếp thu giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 8.

P1

Đồng chí Lê Minh Giang- Phó bí thư thường trực- Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các ban, phòng ngành liên quan căn cứ vào kế hoạch để thực hiện đúng lịch trình đã đề ra. Ảnh: Ngọc Phương

Từ ngày 12- 17/6 sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri cho Thường trực HĐND huyện. Ngày 21/6, nghe các tổ đại biểu phản ánh kết quả tiếp xúc cử tri, sau đó gửi văn bản tổng hợp ý kiến cử tri đến UBND huyện và các ngành liên quan yêu cầu giải trình. Ngày 24/6 quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9. Ngày 1/7 gửi các báo cáo, tờ trình, các dự thảo nghị quyết cho Thường trực HĐND và 2 ban HĐND để thẩm tra….Ngày 8/7 thông báo tổ chức kỳ họp trên hệ thống thông tin cấp huyện. Kỳ họp sẽ được tổ chức khai mạc vào ngày 18/7/2019./.

                                                                                                                                                              Ngọc Phương