Hội nghị nguyên cán bộ Hội nông dân huyện Đô Lương qua các thời kỳ góp ý dự thảo báo cáo Đại hội khóa 12 nhiệm kỳ 2018- 2023

Sáng ngày 9/4/2018, Hội nông dân huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị nguyên cán bộ hội nông dân huyện Đô Lương qua các thời kỳ góp ý dự thảo báo cáo Đại hội khóa 12 nhiệm kỳ 2018- 2023.  Đến dự hội nghị có đ/c Nguyễn Đình Khương- Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, đ/c Lê Văn Toàn- Phó ban Dân Vận huyện ủy.

Tại hội nghị, các cán bộ hội nông dân huyện qua các thời kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng dự thảo báo cáo Đại hội hội nông dân huyện khóa 12 nhiệm kỳ 2018- 2023. Các ý kiến đã đánh giá cao văn kiện đã nêu bật kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, hoạt động của hội nông dân huyện trong nhiệm kỳ tới. Bố cục văn kiện tương đối chặt chẽ, khoa học. Đồng thời góp ý tại một số phần văn kiện cần diễn đạt đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn súc tích hơn. Một số cụm từ dẫn chứng cần hợp lý hơn.

01

Đồng chí Nguyễn Hồng Xuân – Chủ tịch hội nông dân chủ trì hội nghị

Dự báo tình hình 5 năm tới cần nêu rõ khó khăn và thách thức. Phải có phụ lục kèm theo để so sánh với đầu nhiệm kỳ. Đưa thêm số liệu vào các mục để so sánh kết quả đạt được so với đầu nhiệm kỳ. Làm rõ vai trò của các cấp hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề, phối hợp tổ chức đối thoại với nhân dân. Việc bồi dưỡng kết nạp hội viên.Vai trò tổ chức hội trong xây dựng nông thôn mới….

02

Đồng chí Lê Văn Toàn- Phó ban dân vận- phát biểu, đóng góp ý kiến . Ảnh: Ngọc Phương

Đồng chí Nguyễn Hồng Xuân- Chủ tịch hội Nông dân huyện đã ghi nhận tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh, bổ sung dự thảo báo trình đại hội./.                                                                                                                                                                             Ngọc Phương 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt