Hội nghị nghe và cho ý kiến về kế hoạch xây dựng thị trấn Đô Lương đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020

Chiều ngày 25/7/2016, UBND huyện tổ chức hội nghị  để nghe và cho ý kiến về kế hoạch xây dựng thị trấn Đô Lương đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.

xay dung thi tran do thi 1

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có các đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư huyện ủy, Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện.

xay dung thi tran do thi 2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo kế hoạch đến năm 2020 Thị trấn Đô Lương đạt chuẩn văn minh đô thị. Để đạt được mục tiêu đó, Thị trấn Đô Lương cần đạt được 5 tiêu chuẩn gồm: Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

xay dung thi tran do thi 3

Đồng chí Trương Hồng Phúc – TUV – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu nên lên các giải pháp để xây dựng Thị trấn Đô Lương đạt chuẩn văn minh đô thị đó là: xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao của Thị trấn đảm bảo quy định của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch; làm tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng; làm tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

xay dung thi tran do thi 4

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đề nghị, UBND Thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm một cách chi tiết, cụ thể đảm bảo lộ trình đã đề ra. Huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng và thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn Bộ văn hóa, phấn đấu đến năm 2020 Thị trấn Đô Lương đạt chuẩn văn minh đô thị.

Văn Đăng

Ảnh: Hữu Hoàn