Hội nghị góp ý, phản biện kế hoạch thực hiện nghị quyết số 01-BCH Đảng bộ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”

Chiều ngày 30/8, UBMTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị góp ý, phản biện kế hoạch thực hiện nghị quyết số 01-BCH Đảng bộ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới” của UBND huyện.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ban ngành cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Hồng An – Chủ tịch UBMTTQ chủ trì hội nghị.

HN-gop-y-kien-AN

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến góp ý đều ghi nhận dự thảo kế hoạch đã bám vào nội dung cơ bản của nghị quyết 01 để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cơ bản, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, các nhiệm vụ kế hoạch giải pháp được phân công các nghành, phòng, UBND các xã, thị thực hiện có tính khả thi cao.

HN-gop-y-kien-AN1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, điểm hạn chế của kế hoạch là các biện pháp thực hiện đề ra trong kế hoạch chưa cụ thể cần được bổ sung, chưa xác định được vùng, xã và địa điểm nào còn phức tạp trên địa bàn huyện để có biện pháp tăng cường sự chỉ đạo, bố trí lực lượng phù hợp. kế hoạch  còn thiếu phương pháp phòng ngừa đây là biện pháp quan trọng.

HN-gop-y-kien-AN2

Các đại biểu góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết số 01-BCH Đảng bộ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”

Để thực hiện tốt công tác An ninh- Trật tự chỉ có hoạt động điều tra, khởi tố của Công an huyện là chưa đủ, mà kế hoạch cần phải cụ thể thêm công tác truy tố, xét xử nghiêm minh của Pháp luật đối với các vụ việc xảy ra, vì đây là các hình thức áp dụng luật có vai trò to lớn trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình mới.

                                                                       Ngọc Phương

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt