Hội nghị giao ban thường trực huyện uỷ với Bí thư Đảng uỷ trực thuộc

Sáng ngày 24/9/2013, Ban thường trực huyện uỷ Đô Lương đã tổ chức hội nghị giao ban với các Bí thư Đảng uỷ trực thuộc. Tới dự có các đ/c Trương Hồng Phúc – TUV, BTHU. CT.HĐND huyện, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, cùng các đ/c trong ban thường vụ huyện uỷ, các phòng ban ngành cấp huyện, bí thư đảng uỷ các xã thị trong toàn huyện.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đén các xã thị nên huyện Đô Lương đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các lĩnh vưc. Trong đó, về kinh tế, đã gieo trồng trên 23 ngàn ha cây trồng các loại, tổng sản lượng lương thực đạt 94454 tấn. Về xây dựng nông thôn mới đã huy động đươc tổng nguồn vốn 130 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 19 tỷ đồng, làm 40 km đường bê tông và các công trình phúc lợi khác. tổng thu ngân sách đạt 57.394 tiệu đồng, bằng 91,8% kế hoạch.

Trên lĩnh vực VH – XH đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 50 năm ngày thành lập huyện, vận động ủng hộ quỹ người nghèo được 2,2 tỷ đồng. Về QPAN được củng cố giữ vững, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.Về công tác XD Đảng đã duy trì tốt việc sinh hoạt tư tưởng hang tháng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác kiểm tra giám sát, quy  hoạch bỏ sung đội ngũ cán bộ. Tại hội nghị đã có 22 lượt ý kiếncủa bí thư đảng uỷ và các ban ngành, trao đổi kiến nghị và giải trình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực.
Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tất Thành – CT.UBND huyện đã nêu lên tình hình khó khăn chung trong giai đoạn hiện nay, qua đó mong muốn các ban ngành, các xã thị luôn luôn có sự cảnh giác với các âm mưu phá hoại cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tai tệ nạn xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tac khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo sản xuất vụ đông và các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Trương Hồng Phúc – BT.HU, CT.HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục đó là còn chủ quan trong chỉ đạo sản xuất dẫn tới sau bệnh trong vụ hè thu, dịch bệnh gia súc vẫn còn xảy ra, công tác sản xuất vụ động chưa mạnh, công tác cấp đổi giấy chứng nhận QSĐ, dồn điền đổi thửa còn chậm, vi phạm chính sách dân số.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, các đơn vị tập trung vào những tồn tại hạn chế để có biện pháp khắc phục, rà soát chỉ tiêu cụ thể để tập trung thực hiện, trong đó chú trọng việc sản xuất vụ đông, XD nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, công tác vệ sinh môi trường,phòng chống dịch bệnh, công tác thu ngân sách, vận động học sinh đến trường, làm tốt công tác chuẩn bị ĐH TDTT làn thứ 7 cấp huyện.

Sỹ Bắc